پرسپولــــیس پـیــچ

پرسپولــــیس پـیــچ
1399/3/13

محصولات

پیچ چشمی

تولید انواع ای بولت چشمی در سایز های مخلتف

پیچ چرخی

تولید انواع پیچ ومهره چرخی ماشین آلات سبک وسنکین

پیچ سنگ شکن و آسیاب

پیچ های سنگ شکن مخصوص اتصال به اجسام سنگی

پیچ متری

فروش پیچ متری با کیفیت در بازرگانی پرسپولیس پیچ