پرسپولــــیس پـیــچ

پرسپولــــیس پـیــچ
1400/11/1

پیچ ومهره ساختمانی

فولادی نبودن پیچ ومهره در صنعت ساختمان باعث فرو ریختن ساختمان های بزرگ میشود
تعداد بازدید: 465
تاریخ انتشار: 1399/5/26