پرسپولــــیس پـیــچ

پرسپولــــیس پـیــچ
1399/11/8

پیچ ومهره ساختمانی

فولادی نبودن پیچ ومهره در صنعت ساختمان باعث فرو ریختن ساختمان های بزرگ میشود
تعداد بازدید: 138
تاریخ انتشار: 1399/5/26