پرسپولــــیس پـیــچ

پرسپولــــیس پـیــچ
1399/1/9

واشر فنری

واشر های فنری در اتصالات پیچ و مهره معمولا همراه با واشر تخت استفاده می شوند و به منظور افزایش تنش اولیه اتصال و همچنین قفل کردن سیستم بکار می روند.
تعداد بازدید: 53