پرسپولــــیس پـیــچ

پرسپولــــیس پـیــچ
1400/9/15

استادبولت

استاد بولت نفتی جهت مصارف در اتصالات لوله و کسکت وفلنج در سایزهای مختلف با روکش پی تی اف و گالوانیزه موجود میباشد
تعداد بازدید: 362